SnapsVisor 24

Snapsvisan: När jag kissar överallt

Melodi: På himmelen vandrar

På gator som trampats av Ask och von Platen
På stenar sorn blickat på Broman, Piraten
På Lundagårds träd som har skuggat Tegnér
På allt har jag kissat och lustfyllt blött ner.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet