SnapsVisor 24

Snapsvisan: När det strålar

Melodi: Fjäriln vingad

När det strålar uti salen
utav glädje, fest och färg
När det gnistrar uti glasen
utav ädla druvors märg.
Kära vänner varför dröja
med att dröja glädjen till
låt oss bortom framtida slöja
se allt skönt vi skåda vill.

Drick för allt vad livet skänker
glädjestunder, ljus och sol.
Drick ur vinet som nu blänker
framför oss på vårat bord.
Drick för välgång väl Du kan det
drick för värmen vinet ger
drick för starka vänskapsbandet
drick för allt vad skönt Du ser.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet