SnapsVisor 24

Snapsvisan: Moralvisa

Melodi: Vem kan segla förutan vind

Den som dricker mer än han tål,
strax runt badrummet crawlar,
i sitt surplus av får i kål,
bland roll-onnar och tvålar.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet