SnapsVisor 24

Snapsvisan: Mitt glas är fyllt till kanten

Melodi: Min hatt den har tre kanter

Mitt glas är fyllt till kanten,
till kanten fyllt mitt glas.
Är det ej fyllt till kanten
då är det ej mitt glas.

Rate this post

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet