SnapsVisor 24

Snapsvisan: Mitt glas är fyllt till kanten

Melodi: Min hatt den har tre kanter

Mitt glas är fyllt till kanten,
till kanten fyllt mitt glas.
Är det ej fyllt till kanten
då är det ej mitt glas.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet