SnapsVisor 24

Snapsvisan: Mera och mera i vårt glas

Melodi: Bättre och bättre dag för dag

Mera och mera i vårt glas
så ska det vara på kalas
här finns inga restriktioner
Finns det flaskor
så finns det ransoner.
När vi glaset druckit ur
kommer Absolut
A-A-A-A-A-A-A-A
finns här mera för nu är detta slut.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet