SnapsVisor 24

Snapsvisan: Med lingonröda näsor

Melodi: Mors lilla Olle

Med lingonröda näsor och med bullrande bas,
och skinande som solen uppå våra små kalas.
Vi sjunga och vi tralla, när vi höja våra glas,
men vad är det som gör att vi nu komma i extas?
Det är stänk av livets vatten, det är helan lilla vän,
det är litrarna som staten inte lagt beslag på än.
Det blir halvan, tersen, kvarten, och en grogg vi dricka än,
och till morgonen vi spart den lilla återställaren.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet