SnapsVisor 24

Snapsvisan: Mängdlära

Melodi: Raska fötter springa

Nu är alla fyror slut, slut, slut.
Nubbeglasen bäres ut, ut, ut.
Men tills nästa leverans
får vi med viss acceptans
låta åttor duga.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet