SnapsVisor 24

Snapsvisan: Mandom mod

Melodi: Ingen speciell

Mandom, mod och morske män
Finns i gamla Sverige än
Kraft i arm och mod i barm
Ungdomsvarm i bardalarm
Ögon blå, då och då
Le i blomsterdalar där
Nord, du jordens jättelem !
Nord, du milda hjärtans hem !

Toner än från forna dar
Ljuda där i skog och dal
Vilda som en storm på hav
Milda som en tår på grav
Lyssnen då, vänner, på
Hemländsk, hundraårig sång !
Lyssnen, älsken, lären den
Sjungen, sjung den själv sen !

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet