SnapsVisor 24

Snapsvisan: Magen brummar

Melodi: Broder Jacob

Magen brummar
Jag förstummar
hälla dit
mera sprit
Nu så ska vi dricka
så att vi får hicka
Mera sprit, Akvavit.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet