SnapsVisor 24

Snapsvisan: Lyft ditt välförsedda glas

Melodi: Ding dong Merrily on high

Lyft ditt välförsedda glas
Det är en härlig börda
Nu har grabbarna kalas
Vi segern snart skall skörda
:/:Ding dingedingeding dingedingeding
dingedingeding dong dong
I morgon är det lördag:/:

Sätt nu glaset till din mun
Se döden på dig väntar
Nu har grabbarna kalas
Hör liemannen flämtar
:/: Ding dingedingeding…

Begravningsklockor klämtar:/:

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet