SnapsVisor 24

Snapsvisan: Liten visa för dopfesten

Melodi: Sov du lilla videung

Sov, Pernilla, Du för ung
ännu är för vodka.
Än så sova pors och ljung,
kummin och Zubrowka.
Ännu är det lång till tår,
Du blott bröstpromille får.
Sov Du gott, Pernilla,
spriten smakar illa.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet