SnapsVisor 24

Snapsvisan: Lingon röda näsor

Melodi: Flickorna i Småland

Med lingonröda näsor och med bullrande bas
och skinande som solen uppå våra små kalas,
vi sjunga och vi tralla när vi höja våra glas,
men vad är det som gör att vi nu komma i extas?

Jo, det är stänk av livets vatten,
det är helan lilla vän.
Det är litrarna som staten,
inte lagt beslag på än.
Det är halvan, tersen, kvarten och den
grogg vi dricker sen.
Men till morgonen vi spart den lilla
återställaren.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet