SnapsVisor 24

Snapsvisan: Lille Olle

Melodi: Ingen speciell

Lille Olle skulle gå på disko,
men han hade inte någon sprit.
Lille Olle tjacka lite hemkört,
lille Olle gick då på en nit.

Lille Olle började att festa,
spriten blandade han ut med mer.
Lille Olle drack upp femton flaskor,
lille Olle ser nu inte mer.

Lille Olle skaffa sig en ledhund,
den var ful och även ganska trind.
Olles ledhund drack upp hela bålen,
Olles ledhund är nu också blind.

Lille Olle började med droger,
blandade sin LSD med juice.
Lille Olles hjärna stod i lågor,
lille Olle dog av överdos.

Lille Olle sitter nu i himlen,
festa kan man göra även där.
Lille Olle tjacka en back starköl,
festar nu med Gud och Sankte Per.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet