SnapsVisor 24

Snapsvisan: Lille gris

Melodi: Lille katt

Lille gris, lille gris,
lille söte griisen
drack en bärs,
vilken pärs,
halka runt på iisen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet