SnapsVisor 24

Snapsvisan: Lilla lilla nubben

Melodi: Imse vimse spindel

Lilla, lilla nubben klättrar i en fart,
upp ifrån magen, som ej visat klart.
Ner kom ölet, bubblade och ven.
Lilla, lilla nubben klättrar ner igen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet