SnapsVisor 24

Snapsvisan: Laxen och taxen

Melodi: Värnamovisan

Nu hoppar Laxen nu blommar Häggen.
Nu lyfter Taxen sitt ben mot väggen.
Ssssssssssssssssssssskåål.

Ett litet avbrott har visan fått
och under tiden har Taxen gått.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet