SnapsVisor 24

Snapsvisan: Låt oss höja sejdelglasen

Melodi: Glory, glory halleluja

Låt oss höja sejdelglasen.
Låt oss hjälpa fylleasen
när vi alla blir på gasen
vi sjunger våran sång, än en gång.

:/: Teknologer är vi alla,
ända tills dess vi falla.
Spå dig ej hos Singoalla
för då dricker du än mer. :/:

Bröder är vi nu för livet.
Det tar vi alla nu för givet.
Efter ölen kommer vinet
som vi tillverkat själv.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet