SnapsVisor 24

Snapsvisan: Låt helan gå

Melodi: I sommarens soliga dagar

Med sång ska man börja ett gille
och sjunga om sup och promille
den strofen har fällts av ett snille
sätt igång låt helan gå, Hallå, Hallå!
Du som är ung, var med och sjung
sitt inte tyst och trög och tung
man ska va gla, tralalala
med sång och snaps så går det bra.
Så lyft nu på glaset det fyllda
låt helan gå, låt gå, Hallå, Hallå!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet