SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kyrkvisa

Melodi: Tryggare kan ingen vara

Han som samla upp kollekten
gick åstad och sket i fläkten.
De som hade bra placering,
de fick gratis sprutlackering.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet