SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kvällens första skål

Melodi: Gubben Noa

Nu vi dricka, nu vi dricka kvällens första skål
För glädjen den vi tömma
och sorgerna vi glömma
Inte hicka, när vi dricka kvällens första skål.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet