SnapsVisor 24

Snapsvisan: Krök armen i vinkel

Melodi: Så väva vi vadmal

Krök armen i vinkel!
Här vankas det finkel.
Här finkas vankel och vanka finkel,
och kröka armen i vinkel.
Här vankas det finkel!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet