SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kretsloppet

Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus

Genom vår kropp, ända till snopp,
punsch håller färgen,
hopp, tralalala.
Kolla ditt kiss, ser du, jovisst,
ser du, jovisst!
Samma gyllengula ädla vätska,
samma dryck som nyss vår tunga läska’
tralalala lalalalala lalalalala lalala.

Tar punschen slut, spar på ditt krut,
skjut inte värden,
hopp, tralalala.
Låt punschen gå varv nummer två,
varv nummer två:
Två och två ni mot varandra ilar,
snart i munnen punschen åter strilar
tralalala lalalalala lalalalala lalala.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet