SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kreaturens återuppståndelse

Melodi: Kväsarvalsen

Nu har jag fått det riktigt bra,
nu har jag fått det som jag vill ha,
men bror min han har det bästa som jag vet
han ligger i sprit på rixmuseet.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet