SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kräftsupen går

Melodi: Helan går

Helan går,
nu våran kräftsup vi tar, skål.
Helan går och halvan vi också tål.
Ty kräftorna dom smakar mer,
när dom med nubbar sköljas ner,
Helan går,
Den va go’ så de’ förslår!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet