SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kräftor vi käka

Melodi: Vårvindar friska

Kräftor vi käkar, ingen förnekar
att brännvin smakar mums eller hur
Vore ej det bästa att taga nästa
snapsen som står på lur.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet