SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kräftor vi äta utan knot

Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Och kräftor vi äta utan knot, fallera
mot dåligt lynne skänka de oss bot, fallera
:/ Ty till varje kräfteflicka
en brännvinsnubb vi dricka
och det har vi ingenting emot, fallera. /:

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet