SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kräftans stolta gång på rullgardinen

Melodi: Vintern rasat

Kräftans stolta gång på rullgardinen,
Kräftans stolta gång på rullgardin
Kräftans stolta gång på rullgardinen,
Kräftans stolta gång på rullgardin

Kräftans stolta gång på rullgardinen,
Kräftans stolta gång på rullgardin
Kräftans stolta gång på rullgardinen,
Kräftans stolta gång på rullgardin SKÅL!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet