SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kräftans kväll

Melodi: I Lissabon där dansar de

På bordet festligt glimmar det av röda honors skal.
Av kylda drycker immar det
i snapsglas och pokal.
Nu stiger månens gulddukat
på himlens blåa päll.
Nu bjudes gudars dryck och mat
ty nu är Kräftans kväll.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet