SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kräftan lyser i karotten

Melodi: Räven raskar över isen

Kräftan lyser i karotten
och den största finns i botten.
Dit vi ska ner, tills att vi ser
vem som till sist haver fått-en.

Uti glasen finns det vått än,
bästa droppen finns i botten,
När den ska ner, ska botten upp,
tills det går runt i kalotten.

Månen speglar sig i krusen,
ombesörjer gratis ljusen.
När den går ner, vi stiger opp

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet