SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kräftan kommer

Melodi: Blinka lilla stjärna

Kräftan kommer prydd med dill
och en immig sup därtill.
Bröd och smör och ost därtill
och så några supar till.
Kräfta, kräfta prydd med dill –
nu vi får allt vad vi vill.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet