SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kräftan är sig lik

Melodi:

Kräftan är sig lik, den är kokad i en fabrik.
Snapsen står här klar, kräftor på faten vi har.
En snaps till varje klo, det smakar så bra må ni tro.
Jag bli full
och du blir full
för alla kräftornas skull.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet