SnapsVisor 24

Snapsvisan: Korta solen

Melodi: Ingen speciell

Solen den går upp och ner,
och snapsen den går ner.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet