SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kom alla bröder

Melodi: Vårvindar friska

Kom alla bröder
norr som i söder
höjer vi alla glasen till skål!
För Örnen har landat,
Hunden har strandat,
må ingen av dem komma i mål.
Apan han ger sig ännu en chans,
Bävern på golvet ligger i trance.
Måsen är dålig,
BÄSKEN otålig.
Låt oss nu på vårt brännvin ta kål!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet