SnapsVisor 24

Snapsvisan: Klunkeliklunk

Melodi: Mors lilla Olle

När man har satt sig vid dukat bord
pratar man först bara enstaka ord.
Herrarna hostar diskret då och då
men vi förstår vad de väntar uppå.

Klunkeliklunk, se vad kommer där
halsarna sträckas, vin visst det är.
Alla blir glada och hostan försvann
vinet har kommit säg skål till varann.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet