SnapsVisor 24

Snapsvisan: Killarnas skål

Melodi: Ingen speciell

Vi skålar för våra killar.
Vi skålar för dom vi gillar.
Men dom som vi inte gillar
dom skiter vi i.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet