SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kallt brännevinet står i glasen

Melodi: Tomtegubbar

Kallt brännevinet står i glasen,
låt oss fukta vår strupa.
Kallt brännevinet står i glasen,
så sätt igång med att supa.
Nu helan går,
på denna tår
ska följa flera i samma spår.
Kallt brännevinet står i glasen,
så låt oss supa för fasen!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet