SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kalla små nubbar

Melodi: Kalle på Spången

Vem är det som gör att vi människor trivs?
Jo kalla, kalla, kalla små nubbar.
Vad är det som föst på kalaset väl givs?
Jo kalla, kalla, kalla små nubbar.
De skänker oss alla ett solljust humör
och även för kroppen stor nytta de gör.
Men skall man ta nubbar som regel de bör
stå kalla, mycket kalla, ja kalla mycket kalla
ja kalla, kalla, kalla små nubbar.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet