SnapsVisor 24

Snapsvisan: Kaffebönan

Melodi: Kovan kommer

Kaffebönan lessen står,
lessen står, lessen står
bortglömd i Brasiliens snår,
sillens snår, siliens snår
Solen bränner, jag vill sloka,
jag är varm så jag kan koka
skördar ingen mig i år,
fäller jag en tår.

Men så kom en neger käck,
neger käck, neger käck
lade bönan i en säck,
i en säck, i en säck
Säcken tog han sen i famnen,
gick ner till skutan i hamnen
Bönan glad på däcket står,
fäller glatt en kaffetår.

Hon i Sverige hamna i,
hamna i, hamna i
skickas till ett rosteri
rosteri, rosteri
Sen till kvarnen blir hon målen,
och nu är hon här i salen
Där hon ner i halsen går,
som en doftrik kaffetår.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet