SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ju mera öl vi dricker

Melodi: Ju mer vi är tillsammans

Ju mera öl vi dricker, vi dricker, vi dricker
ju mera öl vi dricker, ju rundare vi bli,
för rundare är sundare
och sundare är rundare
ju mera öl vi dricker, ju rundare vi bli.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet