SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ju mer vi dricker pilsner

Melodi: Ju mer vi är tillsammans

Ju mer vi dricker pilsner,
pilsner, pilsner.
Ju mer vi dricker pilsner,
ju gladare vi bli.
Ta en Pripps, sen två Pripps,
sen tar vi en hel back Pripps.
Ju mer vi dricker pilsner,
ju gladare vi bli.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet