SnapsVisor 24

Snapsvisan: Jäsa brännvin

Melodi: Ingen speciell

Jäsa, jäsa brännvin
vem skall brygden dricka?
Osquar säger inte nej
vad säger Osquars flicka?
-Phy phan, phy phan
jag får så’n djävla hicka

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet