SnapsVisor 24

Snapsvisan: Jäsa brännvin

Melodi: Ingen speciell

Jäsa, jäsa brännvin
vem skall mäsken dricka
Pekka säger inte nej,
vad säger Pekkas flicka
Phy phan, phy phan
jag får sån djävla hicka.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet