SnapsVisor 24

Snapsvisan: Järnets bröder

Melodi: Gubben Noak

Järnets bröder ifrån söder
och från väst och öst
nordanskogs i gamman
halva kommit samman
nu att äta och förgäta
tidens onda röst.

Torra strupar ändlöst djup har
vid ett middagsmål
Därför öppna munden
låt oss lägga grunden
låt oss klinga, låt oss bringa
var och en vår skål.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet