SnapsVisor 24

Snapsvisan: Jäkelskap

Melodi: En sockerbagare

Å detta brännevin som alltid jäklas
när framåt natten man måste kräkas,
men kräftor har ju så hårda skal,
de kan ju fastna i ens anal.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet