SnapsVisor 24

Snapsvisan: Jägermeister

Melodi: oh Tannenbaum

En jägermeister,
en jägermeister,
en jägermeister vill jag ha
och när jag fått den dit jag vill
så ska den följas av en till.
Två jägermeister,
två jägermeister,
två jägermeister vill jag ha.
och när jag fått dom dit jag vill
så ska den följas av en till.
Tre jägermeister,
tre jägermeister,
tre jägermeister vill jag ha.
och när jag fått dom dit jag vill
så ska den följas av en till.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet