SnapsVisor 24

Snapsvisan: Jag tror på Akvavit

Melodi: Jag tror på sommaren

Jag tror, jag tror på Akvavit
Jag tror, jag tror på dynamit
Den ger en kraft att sjunga ut
och alla krämpor blir akut
man glömmer vardagslivets jäkt
och känner stundens ruseffekt
en snaps, en skål, en trudelutt
och sen så tar vi våran hutt!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet