SnapsVisor 24

Snapsvisan: Jag ska sjunga en sång

Melodi: Ingen speciell

Jag ska sjunga en sång,
som inte är lång.
Och nu är visan slut.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet