SnapsVisor 24

Snapsvisan: Jag har lite när gumman min har mycke’

Melodi: Jag är ute när gumman min är inne

Jag har lite när gumman min har mycke’.
Jag har mycket när gumman druckit ur.
För se då kan jag dricka i ett stycke
och behöver ej vänta på min tur.
Det är därför vi passar bra tillsammans
det är därför jag blir så väldigt glad!
Så nu tar vi oss igen en liten pinne
utav denna goda lemonad.
HEJ’

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet