SnapsVisor 24

Snapsvisan: Jag är lapp och jag har lite renat

Melodi: Vid foten av fjället

Jag är lapp och jag har lite renat
det är hemgjort, ja tacka för det
ty att köpa blir dyrt så förbenat
för då kommer ju frakterna till.

Här vid foten av snöklädda fjället
finns en plats dit jag drar varje vår
det är faktiskt nåt säskilt med stället
det är där apparaten min står.

Men en natt var där odjur i trakten
där var skära elefanter och möss.
Och till trolltrummans ljud upptogs jakten
till apparaten så sa jag adjöss.

Men när jag kom tillbaka till fjället
fanns av apparaten inte ett spår
ty se länsman han hittade stället
och i finkan så ensam jag går.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet