SnapsVisor 24

Snapsvisan: Jag är en Gremling

Melodi: Jag är en Främling

Jag har en fjärding från deras händer,
från brännvinspolarnas arma gränder.
Min brandvinssav är av mången firad
och ibland vänner så hickar jag.

Må därför ingen min hjärna blandra,
att bränna själv och i fylla vandra.
Min brandvinssav är av mången firad
och ibland bränner å hickar jag.

O, ljuva dricka hr du ej menat,
att “kärl-leks”dunken dig själv har renat.
Själv Gremlingen ifrån deras gränder,
sitt glas kan tömma, men aldrig dig.

SKÅL!

Men jag är bakslug och brinner pannan,
fast ingen lagar med fransar kannan.
Min brandvinssav är av mången firad
och ibland bränner å dricker jag.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet